Begeleid Renoveren

BEGELEID RENOVEREN


> Begeleid renoveren

Beschik je over bepaalde skills? Heb je een eigen project waarin je graag die skills wilt gebruiken maar onder begeleiding? Dit is perfect mogelijk!

Wij analyseren samen met jou uw project. We bekijken welke skills je hebt en bij welke taken je deze skills kan benutten.

We stellen samen een schema op en bekijken wat de beste planning is zodat de renovatie vlot en zonder zorgen kan verlopen.

De uitvoering van de werken worden opgestart en we volgen de opgemaakte planning om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan.

Op deze manier werken wij samen met jou om uw renovatieproject te realiseren.