Totaalrenovatie

TOTAALRENOVATIE


> Totaalrenovatie

Na een aftastend gesprek over het project die je wilt realiseren, stellen wij een eerste prijsraming op. In dit gesprek bespreken we de materiaalkeuze en bekijken we wanneer dit project ingepland zou kunnen worden.


Wij geven je de tijd om de raming te bekijken en eventuele commentaar te geven over bepaalde elementen hierin. We bespreken de manier van werken, de aanvangsdatum, duur van de renovatie en de eventuele materiaalkeuze. Na dit gesprek stellen we een definitieve offerte op en plannen we je project in.


Belangrijk om te weten is dat wij werken en renoveren naar uw budget met kwaliteitsvolle materialen en afwerking.